งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562