งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562