งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562