งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562