งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562