กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำเพ็ญกุศลฯ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560