สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการประเภทฟาร์มเลี้ยงหมู