หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)