สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560